Cikkek, Tanulmányok

A jelen tanulmányban egy bibliometriai elemzés eredményeit mutatom be: a társadalomföldrajz és a városkutatás rokonterületek 14 vezető folyóiratának közel 23 ezer cikkét vizsgálom meg az 1986-2015-ös periódusban azzal a céllal, hogy feltárjam, melyek a legproduktívabb országok és intézmények, illetve a kulcsszavak között melyek a legtöbbet említett országok és városok. Az elemzés célja felhívni a figyelmet, hogy […]

The paper gives a comprehensive geo-economic analysis of Europe, providing a new, distance-based definition of core (360 km), centre (720 km), semi-periphery (1440 km) and periphery (over 1440 km), which is also relevant for other, non-European economies. The main finding of the paper is that transportation costs per unit are much higher for peripheral economies than central ones […]

Napjaink digitális világában egyre gyakoribb az integrált, több forrásanyagot összekovácsoló online adatbázis. Mivel felhasznált adataink szinte kivétel nélkül elhelyezhetőek a földrajzi térben, ezért a térkép alapú megjelenítések különleges fontossággal rendelkeznek. Ez vezérelt abban, hogy az 1910-es népszámlálás négy székelyföldi vármegyére vonatkozó adatait olyan formában tegyük elérhetővé mindenki számára, amely korban a hozzá legközelebb eső térképi reprezentációt használja. […]

A folyóiratok kvalitásai mérésének eszközrendszere közül az Impact Factor a legismertebb. A tudományos közéletben csak kevésbé ismert, hogy egyéb lehetőségek is rendelkezésünkre állnak. A nemzetközi szintű folyóiratminősítésben döntő szerepet játszó lehetőségek közül írásunk keretében a Journal Citation Report (JCR-index), valamint az Eigenfactor, továbbá a Scimago Journal & County Rank (SJR-index) és Hirsch-index, az Index Copernicus, rendszerére alapozva végezzük el a […]

A piachelyek vizsgálata napjainkban a fogyasztói oldalra fókuszál, térszerkezeti vonatkozásban viszont kevésbé kutatott terület. Magyarország egyik legjelentősebb üdülőkörzete példáján keresztül jól szemléltethető, hogy a történetileg eltérő társadalmi csoportokra, illetve turisztikai tevékenységre szervezett téregységek különbsége máig nyomon követhető. A Balaton térség különböző piachelyein végzett kutatás eredményei bemutatják a piachelyek közötti vonzáskörzeti különbségeket, a közvetlen értékesítési pontokat felkeresők térhasználatát, valamint a kereskedelmi kapcsolatok […]

Miközben számos kelet-közép-európai médium kongat vészharangokat a szerintük folyamatosan erősödő, ezen európai térséget is célba vevő fekete-afrikai migráció veszélyei miatt, a nemzetközi sajtóban a Szaharától délre elterülő afrikai területek „oroszlán gazdaságai” növekedésének szentelnek figyelmet, egyúttal az ázsiai „tigrisek” fejlődéséhez mérik vezető képviselőiket – köztük például Etiópiát, Botswanát, Angolát, nem is beszélve a Dél-afrikai Köztársaságról és Nigériáról, melyek egyértelmű növekedési pólusok […]