Az Impact Factoron innen és túl a geográfiában. A földrajzi folyóiratok a tudománymetria mérlegén

A folyóiratok kvalitásai mérésének eszközrendszere közül az Impact Factor a legismertebb. A tudományos közéletben csak kevésbé ismert, hogy egyéb lehetőségek is rendelkezésünkre állnak. A nemzetközi szintű folyóiratminősítésben döntő szerepet játszó lehetőségek közül írásunk keretében a Journal Citation Report (JCR-index), valamint az Eigenfactor, továbbá a Scimago Journal & County Rank (SJR-index) és Hirsch-index, az Index Copernicus, rendszerére alapozva végezzük el a geográfiai folyóiratok rangsorolását, különös tekintettel az egyes régiók és országok teljesítményére. A folyóiratminősítő rendszerek adatait kiegészítjük az Ulrichsweb, valamint a Directory of Open Access Journals (DOAJ) geográfiára jellemző információinak bemutatásával, valamint a diszciplína-specifikus GeoBase szakirodalmi adatbázis elemzésével. Empirikus kutatásunk eredményei azt mutatják, vannak folyóiratok, amelyek az egyik, és vannak olyanok, amelyek más szempontok mentén mutatnak kiemelkedő teljesítményt. Ezért a többféle mutatórendszer alkalmazása jóval reálisabb és egyben differenciáltabb képet fest a szakfolyóiratok valós értékeiről, minőségéről és az azokban publikáló szerzők teljesítményéről is. Tanulmány letöltése