Piachelyi vonzáskörzetek sajátosságai a balatoni üdülőkörzetben

A piachelyek vizsgálata napjainkban a fogyasztói oldalra fókuszál, térszerkezeti vonatkozásban viszont kevésbé kutatott terület. Magyarország egyik legjelentősebb üdülőkörzete példáján keresztül jól szemléltethető, hogy a történetileg eltérő társadalmi csoportokra, illetve turisztikai tevékenységre szervezett téregységek különbsége máig nyomon követhető. A Balaton térség különböző piachelyein végzett kutatás eredményei bemutatják a piachelyek közötti vonzáskörzeti különbségeket, a közvetlen értékesítési pontokat felkeresők térhasználatát, valamint a kereskedelmi kapcsolatok által kialakított településközi összeköttetéseket, amelyeket a mindennapos és az egyedi fogyasztói javak elérése motivál. A keresleti oldalról a helyi lakosok és a térségben ideiglenes jelleggel jelen lévők két csoportja határozható meg, amelyek eltérő szükségleteinek teljesítését célozzák a közvetlen értékesítési helyszíneken. A legnagyobb számban Veszprém, Somogy és Pest megyék lakói szólíthatók meg a piachelyeken, azonban a további dunántúli megyék lakossága is elérhető ezeken a tereken. A megyei jogú városok és nagyobb népességszámú településeken élők megjelenése, valamint az aprófalvas térségek népességének távolmaradása jól mutatja az ország más területein is tapasztalható társadalmi-gazdasági különbségeket. Mindennek igazolásához nyújt adalékot a piachelyi vonzáskörzetek vizsgálata is. Tanulmány letöltése