A turisztikai térhasználat és a desztináció menedzsment összefüggései

A desztinációk tudatos és hosszú távú tervezésének, a célterületek termékfejlesztésének alapja az oda érkező turisták szokásainak ismerete, amely mára elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kínálati oldal célzottan és sikeresen léphessen a turisztikai piacra, valamint megőrizhesse versenyképességét a célterületek egyre inkább kiélesedő versenyében. Éppen ezért, az egyes turisztikai desztinációk vizsgálata során fontos ismerni az oda érkező látogatók motivációját, hiszen ez a kereslet egyik fő jellemzője, amely alapjaiban határozza meg a vendégek magatartását, valamint turisztikai térhasználatát. A látogatók által felkeresett helyszínek és attrakciók kirajzolják a turisták főbb mozgásvonalait, melynek területi megoszlásában sokszor erőteljes koncentráció figyelhető meg. A tanulmányban sorra vesszük azokat a desztináció menedzsment szervezetek által alkalmazott attrakció- és látogatómenedzsment eszközöket és módszereket, amelyek lehetőséget teremtenek ezen szervezetek számára a https://psychology-essays.com/essay-writing turisztikai térhasználat befolyásolására. Kutatásunk során a Nyugat-Balaton térségét választottuk mintaterületnek, amelynek menedzsment szervezete az országban elsőként alakította ki térségi turisztikai együttműködéseit. A kutatás során vizsgáltuk, hogy a mintatérségbe látogató vendégek az utazás ideje alatt mely települ.seket keresték fel, valamint ott milyen turisztikai szolgáltatásokat vettek igénybe. Jelen tanulmány kitér az alkalmazott menedzsment eszközrendszerére, illetve annak fejlesztési lehetőségeire.A tanulmány letöltése