Életnyomok a Lapisi Mészkő Formációból

A bükkösdi „Bükkösdkő” kőfejtőjének felhagyott részében 2010 tavaszán – sziklaomlás következtében – olyan nagyméretű réteglapok táródtak fel, amelyeken tömegesen fordulnak elő jó megtartású életnyomok. A leomlott blokkok rétegsorbeli helyzete rekonstruálható volt, így a leletek tudományos értékű feldolgozására nyílt lehetőség. További gyűjtést végeztem a Lapisi Mészkő közeli, goricai-völgyi feltárásaiból. Mivel a közelmúltban olyan publikáció jelent meg (Jaglarz & Uchman 2010), amely a hasonló életnyomokból újszerű fáciesértékelést adott, célul tűztem ki, hogy a bükkösdi leleteket az újabb szempontok szerint értékelem. Az értékelés során figyelembe vettem az egyes életnyomok jellemző képződési körülményeit, az előforduló életnyomok mennyiségét és rétegenkénti megoszlását. Tekintve, hogy hasonló életnyomegyüttesek találhatóak egyes német, lengyel és szardíniai területeken, az ott előforduló mintákat is összehasonlítottam a mecsekivel, valamint https://make-essay.net/essay-writing-service általános sztratigráfiai leírást követően azokat értékeltem. Ezek hasonló helyzete az elzárt lagunális helyzettől egészen külső rámpa fáciesig húzódik. Vizsgálataim és értékelésem alapján a négy helyről származó életnyomegyüttes karbonátos rámpán való helyzete egymással összefüggésben is viszonylag jól rekonstruálható. Mivel a vizsgált és összehasonlított területeken talált életnyomok összetétele igen hasonló, és tudomásom szerint az ilyen jellegű eredményeket bemutató munka még nem született, a tanulmányt időszerűnek tekintem.

Tanulmány letöltése