A KISKERESKEDELEM NAGY JÁTÉKOSAI, AVAGY TRANSZNACIONÁLIS VÁLLALATOK A KISKERESKEDELEMBEN

A globális világgazdaságban a termelés, a fogyasztás és a kereskedelem is globális léptékű hálózatokba szerveződik, melyek fókuszában a transznacionális vállalatok állnak. A jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a transznacionális vállalatok kialakulását, különböző típusait, majd a kiskereskedelemben érdekelt transznacionális cégek speciális jellemzőire koncentrálva kiemelje azokat a sajátos működésükből fakadó térfolyamatokat, amelyek dinamikus  kölcsönhatásrendszereken keresztül egyszerre strukturálják át a globális és lokális szintek gazdasági, társadalmi, politikai rendszereit és magukat a transznacionális vállalatokat is. A tanulmány amellett érvel, hogy a transznacionális kiskereskedelmi vállalatok az utóbbi évtizedekben a világgazdaság globalizálódásának egyik meghatározó hajtóerői lettek, amiben a nemzetközi befektetésekben rejlő előnyök (gyorsabb növekedés, nagyobb profit) kihasználása jelentette a fő mozgatórugót. A transznacionális essay-smart.com kiskereskedelmi vállalatok a rendszerváltást követően gyorsan és alapvetően alakították át a hazai kiskereskedelem ágazati és területi folyamatait, amelyben a 2008-2009-es gazdasági válság és az állam erőteljesebb piaci szabályozásra való törekvése 2010 után további fontos változásokat eredményeztek.

Tanulmány letöltése