2014/III.

2014. április 7. és május 12. között az ország történetében 16. alkalommal tartottak Indiában parlamenti választásokat. A több mint 1,2 milliárd lakosú ország 814,5 millió szavazásra jogosult állampolgára volt hivatva leadni voksát a 935 ezer szavazókör valamelyikében, hogy döntsön az indiai parlament alsóházának 543 képviselői helyéről. Indiában a parlament alsóháza, a Lok Sabha a törvényhozói hatalom fő letéteményese és […]

Napjainkban a vonzáskörzetek kutatása elsősorban komplex szemlélettel történik, egy-egy városra vonatkozóan. Ezzel szemben dolgozatomban arra törekszem, hogy mind teljesebb formában megvizsgáljam Kaposvár – mint Somogy megye székhelye – első gimnáziumának 19. századi és századfordulóra jellemző tanulói vonzáskörzetét. Az elemzés fő célpontjai az iskola életében végbemenő változásokat követő diáklétszám módosulások megfigyelése, lehetőség szerint okainak feltárása. A tanulmány az abszolút szempontú megközelítést alkalmazza, […]

A szolgáltatások ismert jellemzőinek egyike a megfoghatatlanság. A turisztikai szuprastruktúra egyik elemét alkotó szálloda terméke tiszta szolgáltatás, hiszen az élményen kívül semmi más nem kerül a vendég tulajdonába. A szállodai szolgáltatás iránti igény jellemzően megelőzi az igénybevételt. Ezért a vendég számára fontos, hogy előzetes és megbízható képet kaphasson azokról a szolgáltatásokról, amelyektől az átmeneti otthon kényelmét és a motivációjával […]

A Hévízi-gyógytó világhírét a különleges természeti adottsága jelenti és magas színvonalú gyógyturisztikai szolgáltatásokkal fogadja a vendégeit. A fürdőváros egyediségének köszönhető, hogy nem érintette a magyar turizmusra jellemző recesszió. Azonban Hévíz turizmusának is alkalmazkodnia kell a globális változásokhoz, mivel az elmúlt időszakban komoly átalakulások történtek a vendégkörét illetően. Folyamatosan növekszik az orosz és ukrán vendégek aránya, amelynek komoly gazdasági, társadalmi és […]

Az elmúlt 2-3 évben az érdeklődés középpontjába került annak vizsgálata, hogy a regionális klaszterek milyen hatással vannak a régió versenyképességére, illetve általában a terület- és gazdaságfejlesztési folyamatokra. A kezdeti ismeretlenséget napjainkra a túlzott „klaszter hangulat” váltotta fel, s lett a gazdasági és vállalkozásfejlesztési programok egyik leggyakrabban használt kifejezése a klaszter. A hazai gyakorlatban a turizmus területén azonban csak lassan […]

This paper attempts to examine a specific parameter of Indian urbanisation with focus on metropolises across India. By adopting metropolises as per Census 2011 an attempt is made to trace their origin or roots in different periods in Indian history, examine their locational pattern vis-à-vis a number of features and highlight the trend in their growth pattern, in […]