2014/i.

Keresés

A globalizáció egyik meghatározó jelentőségű folyamata a tudástársadalom, a tudásgazdaság kiépítése, melynek hatása felerősítette a gazdaság részéről a tudás iránti igényt. Hatása tetten érhető a felsőoktatásban zajló folyamatokban, melynek egyik eredményeként újraértékelődtek a nyitott– és távoktatásban rejlő lehetőségek. Melynek jelentőségét tovább hangsúlyozza az informatikai technológia területén bekövetkező robbanásszerű változás és az életen át tartó folyamatos […]

A tanulmány arra tesz kísérletet, hogy egy kistáj példáján (Mecsekhát) keresztül, a működésbeli, alaktani és történeti szempontok alapján összefoglaló jelleggel bemutassa a községi úthálózat jellemzőit és vizsgálati lehetőségeit. A cikk további célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a kérdéskör jelentőségére a történeti és földrajzi diszciplinák körében, különös tekintettel arra, hogy az úthálózat-vizsgálatok általában a főútvonalakra és […]