2013/IV.

Magyarország változatos adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy az aktív turizmus célterülete legyen, azonban ennek a turisztikai terméknek a súlya jelenleg még elmarad a lehetőségektől. A helyi lakosság rekreációs célú érdeklődése megteremti azt a keresletet, ami érdemessé teszi a turisztikai infrastruktúra fejlesztését ezen a területen. Ez a tanulmány arra keresi a választ, hogy egy olyan víznek, amelyet […]

Az elmúlt években számos kezdeményezés, civil, szakmai és politikai fórum foglalkozott a Duna (nem csak) turisztikai hasznosításával és annak komplex problematikájával kapcsolatban (EU Bizottság Európai Duna régió stratégia 2010, Dövényi Z. – Hajdú Z. (szerk.) 2002, VÁTI 2010). Szakmai szempontból is szerencsés, hogy a különböző hazai és nemzetközi projektek, dokumentumok, stratégiák a Duna mente turisztikai […]