2013/III.

Az európai légtér szétaprózott. A növekvő légi forgalom hatására a kapacitások kihasználása nehézségekbe ütközik. Ez szükségtelen terhelést jelent a légi közlekedés számára légi irányítási, környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból is. A légtér szétaprózottsága és túlterheltsége miatt a járatok többsége nem a legrövidebb útvonalon repül. Ezért merült fel az igény az Egységes Európai Égbolt létrehozására, ahol a […]

Egy ágazat, térség, beruházás sikeressége nagyban függ attól, hogy a megvalósításért felelős szervezetek, személyek, intézmények keresik-e a kapcsolatot más, érdekelt szereplőkkel, például önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, vagy vállalkozásokkal. Az ilyen, formális vagy kevésbé formális kötelékek az életképesség, a versenyképesség alapfeltételei. A hálózatos együttműködés számos külföldi versenytársnál már egy magasabb fejlettségi szintet ért el a magyarországi […]

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás után Magyarországon a regionális kutatásokban kiemelt jelentősége lett a határ menti területek vizsgálatának. Támogatott EU programok keretében összehangolt vizsgálatok folynak, melyek a területfejlesztés lehetőségeit, irányait hivatottak kijelölni. Mivel már Szerbia is az Unióhoz való csatlakozás útján halad, intenzív együttműködés tapasztalható a magyar-szerb határ menti térségben. E térség társadalmi-gazdasági sajátosságainak feltárásához kíván hozzájárulni ez a […]