2011/III.

Environment-conscious settlement development is such a planning and implementation activity that is dedicated to the protection of built and natural environment and improves the quality of life of the inhabitants. On one hand, laws are framing this activity, and they achieve these goals by determining the commitments of a settlement, on the other hand, national developmental documents determine those […]

A felsőoktatásban a távoktatás – mint képzési forma – a Gábor Dénes Főiskola informatikus mérnökképzésével jelenik meg Magyarországon, 1992-ben. A távoktatás innovációként is értelmezhető, amelynek első tudományos leírása (SCHUMPETER, J. A. 1980) egybeesik a Gábor Dénes Főiskola alapításával Budapesten. A HÄGERSTRAND-i (1952) értelemben vett diffúziós folyamat első innovációs központjai Budapest mellett Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok, Zalaegerszeg. A következő tanévekben egyre […]

Az elmúlt két évtizedben bebizonyosodott, nincs biztos szakma és diploma, a jelen munkavállalójának egyik legfontosabb tulajdonsága a megújulás képessége. Ennek egyik legfontosabb oka a munkaerőpiac instabilitása, valamint a bizonytalanná vált foglalkoztatás. A frissen végzetteknek életük folyamán valószínűleg tucatnyi munkahelyen kell majd bizonyítani az alkalmasságukat. A továbbképzéshez még további képzésekbe kell beruházniuk, mert nem szalaszthatják el a kínálkozó lehetőségeket. Ezért fontos, […]