2011/II.

Social and economic cohesion also means reducing regional differences and supporting underdeveloped regions. This, however, can be achieved by increasing the efficiency and competitiveness of the regions and by the expansion of the employment. If in the underdeveloped regions the profit motivated sector does not offer enough job, not even in atypical forms, than it is worth searching in […]

Az a technikai találmány, mely lehetővé tette a mozgás mint folyamat képi rögzítését és tetszőleges számú reprodukálását, kulturális forradalmat, kultúraváltást eredményezett. A film, a mozgókép a szórakoztatásban, a művészetben, a tudományban, a tények, jelenségek, folyamatok dokumentálásában és archiválásában, a kommunikációban – meglelvén saját helyét – napjainkig jelentős szerepet játszott és úgy tűnik, ezt a pozíciója egyre tovább erősödik. MCLUHAN […]

A munkanélküliség a modern világgazdasági válság következtében rég nem látott – egyes térségek esetében soha nem látott – mértéket öltött. Az amúgy is foglalkoztatási gondokkal küszködő, hátrányos, vagy épp halmozottan hátrányos térségek, kistérségek – mint amilyen a Sárbogárdi kistérség is – különösen megszenvedték a munkahelyek tömeges megszűnését, a foglalkoztatás csökkenését. A munkavállalók, munkahelykeresők körén belül kiemelten hátrányos helyzetben vannak […]