2010/II.

Napjainkban a közlekedés ágazatai közül a légi közlekedés fejlődik a legdinamikusabban, ami nem véletlen, hiszen a globalizálódó gazdasági ágazatok megkövetelik a gyors, korszerű személy- és áruszállítást. A légi utasforgalmat tekintve az üzleti célt szolgáló- és a turizmusra irányuló repülés szerepe a döntő. Utazásaikhoz az üzletemberek sűrűn igénybe veszik a repülőgépeket, amennyiben más országokkal, távoli városokkal állnak üzleti kapcsolatban. A […]

Az allergiás eredetű légúti betegségek előfordulásának területi differenciája a levegő kémiai és biológiai szennyezettségével hozható összefüggésbe, amelyek az egyén életminőségét nagymértékben negatívan befolyásolják, továbbá jelentős társadalmi- gazdasági- egészségügyi kérdést jelentenek az Európai Unióban. Így az allergia morbiditásának csökkentésére irányuló kutatások, amelyek az indikáló faktorok komplexitása miatt interdiszciplinárisak, kiemelt lifehack népegészségügyi célt képviselnek. Az allergiás rhinitis a tüdőgondozó intézetek morbiditási adatainak […]

Ukrajna – ezen belül Kárpátalja – a rendszerváltást követően hosszú éveken keresztül a reménytelenség földjévé vált. Közel másfél évtizedet kellett várni arra, hogy a fejlődés meginduljon. Az itt élő emberek zöme ez időben megélhetési problémáik megoldásával volt elfoglalva, nem sokan engedhették meg maguknak, hogy üdüljenek, azonban aki igen, inkább külföldre utazott, ahol szélesebb volt a turisztikai kínálat. Az ezredfordulót […]

A Balaton fővárosának is nevezett Keszthely nem véletlenül vált a Nyugat-Dunántúl, ezen belül pedig a Balaton egyik meghatározó településévé. Földrajzi helyzetének, természeti adottságainak, valamint annak a ténynek, hogy a Festeticsek uradalmi központjaként működött úgyszólván ez természetes következménye. „Keszthely az uradalmi központból fejlődött városok típusos példája. Ennek köszönheti gazdasági akadémiáját, erre vall kisvárosi-üzletnegyedszerű főutcájának a hatalmas kastély parkjába ütköző iránya. Tanulmány […]