2010/I.

Somogy is the fourth largest but the most sparsely populated county of Hungary, where the density of population is still half of the national average. The western third of the South-Transdanubian region between Lake Balaton and the River Drava has always been an underdeveloped part of Hungary with a sparse spatial structure. Capitalist modernisation and socialist development were not […]

Jugoszlávia felbomlását a vegyes lakosságú Bosznia-Hercegovinában (a továbbiakban BiH) véres polgárháború (1992–1995), és kegyetlen etnikai tisztogatások kísérték. Habár különböző nemzetiségei és vallásfelekezetei – kisebb megszakításokkal – több évszázadon keresztül békésen éltek egymás mellett, az ország napjainkra mégis az etnikai konfliktusok és az embertelenség szimbólumává vált. SeoSmart Tanulmány letöltése

Magyarország számára a Balkán különös fontossággal bír. Történelmünk számos ponton érintkezett, összefonódott, konfrontálódott a balkáni térséggel, az ott élő népekkel, ezért úgy is fogalmazhatunk, hogy a Balkán múltunk egy szelete, a magyarság történelmének egyik színtere. Hazánk geopolitikai helyzetéből adódóan, ahogy a múltban, úgy a jelenben is egyfajta híd szerepet tölthet be a térség és Nyugat-Európa között. Az Európai Unió […]