2009/II.

A tömeges és tartós munkanélküliség, mint területi válság különösen súlyosan érinti a centrumoktól távol lévő, határ menti térségeket (BALCSÓK I. 2005). A határmenti kistérségek gazdaságának periférikus jellege erősödött. Vizsgálatomban a Bajai kistérség vállalkozásainak területi és strukturális változásait tanulmányoztam. Fontosnak tartottam annak feltárását, hogy milyen tényezők léteznek a vállalkozások és a foglalkoztatók körében. Tanulmány letöltése

Magyarország kis területe ellenére bővelkedik látnivalókban, idegenforgalmi értékekben. Annak ellenére, hogy számos országgal turistaforgalmát tekintve nem veheti fel a versenyt hazánk, mégis jelentős fogadó országnak számít a nemzetközi turizmus szempontjából. A 2007-es esztendőben Magyarország határait 42,4 millió külföldi látogató lépte át, kereskedelmi szálláshelyeinken pedig 3,4 millió külföldi töltött el legalább egy vendégéjszakát (KSH, 2007). Ez a viszonylag magas vendégszám több […]

Az etnikai földrajz a társadalomföldrajz részeként a „világ, egyes országok, régiók etnikumainak (múltbeli és jelenbeli) térbeli eloszlásának sajátosságait (etnikai határaikat, dinamikáját, népességszámát, stb.) kutatja. Szoros a kapcsolata a történeti földrajzzal és az etnikai demográfiával.” (TRJOSNYIKOV, A. F. 1988). Mivel a szovjet geográfia – az állam multietnikus jellegéből kifolyólag - mindig is kiemelt figyelmet fordított a nemzetiségi kutatásokra, nem meglepő, […]

A mikrotérségek társadalomföldrajzi, történeti földrajzi, „emberföldrajzi” vizsgálata az adott térségre vonatkozó sajátos információival, a vizsgált területről olyan információs bázist teremthet, mely egyrészt további kutatások kiindulásához adhat ösztönzést, másrészt az érintett kistérség valamint hasonló fejlődési jellegzetességeket mutató más térségek számára nyújt hasznosítható információkat. Tanulmány letöltése

Somogy a Dunántúl legnagyobb, de legritkábban lakott megyéje. Országos viszonylatban is a 4. legméretesebb, népességszámban viszont csak a 13. A Balatontól a Dráváig elterülő lankás vidéket elfoglaló, a Dél-dunántúli régió nyugati bő harmadát adó térség mindig is hazánk egyik fejletlen, ritka térstruktúrájú része volt. Ezen jelentősebben a dualizmuskori modernizáció és a szocialista fejlesztések sem tudtak változtatni. Sőt a népsűrűség […]

Social-economic circumstances, altered with the democratic transformation and revived arguments on traditional and modern female roles. Employment and unemployment, social mobility, division of labour inside families become determining factors in the life-strategy of individuals and families living in different regions and settlements. Relations between the sexes and the role of the gender connection between women and men were revalued. […]

The study – comprising some experiences of a more extensive research – is an attempt to continue the investigations into the changes of the cinema network in Hungary. It focuses first of all on the questions: What is a multiplex in the Hungarian and the West-European professional terminology?  How did the appearance of the multiplexes reshape the […]

The Dinnyeberki uranium ore deposit is located in South Hungary, in the western part of Baranya County, at approx. 0.75 km to the southwest from the village Dinnyeberki (Fig. 1.), in the eastern side of a valley, close to its bottom. The site can be accessed from Dinnyeberki on a dirt road. The terrain is hilly, generally covered […]