2009/I.

Napjainkban az egészségturizmus különböző formái egyre jelentősebb szerepet játszanak a világ turizmusában, illetve számos ország gazdasági teljesítményében. Az elmúlt évtizedben töretlenül fejlődő egészségturizmuson belül mind világ-, mind hazai viszonylatban főként a wellness-turizmus területén figyelhető meg dinamikus bővülés. Az olyan általános trendek, mint az individualizáció erősödése, a demográfiai átalakulás, a nők társadalmi szerepeinek megváltozása, a spiritualizálódás, vagy az egészséges életmód […]

A nemzetközi fejlesztési együttműködés témájában a kutatók döntő többsége – alapvetően Robert Cassen érvelésit követve (CASSEN, R. 1986) – a nemzetközi fejlesztési együttműködés (=NEFE) hatékonyságával kapcsolatosan eléggé szkeptikus konklúziót fogalmaz meg. A pesszimizmus okai különbözőek és az évek során megváltoztak: még kezdetben elsősorban a befogadó országok elmaradottságát, belső viszonyait és a korrupciót okolták, később a donor országok hiányosságaira és tévedéseire […]