2008/II.

Az indiai urbanizációs folyamatok, és ezek definiált fázisai, nem korlátozódnak az utolsó kétszáz évre. Az első időszak, melyet érdemes említenünk – bár ennek kevés köze van a modern folyamatokhoz – az Indus Civilizáció, a mezopotámiai és a Nílus-völgyi centrumokkal együtt az emberiség történelmének korai városodási és városiasodási szakaszát jelentette. Az i.e. 2300-as évektől kezdve kimutatható a Harappa Kultúraként1 is […]

Az internet, és általában a modern információs- és kommunikációs technológiák felhasználása teljesen új utakat nyitott a közigazgatás területén is. Bár Ausztriában a digitális földrajzi adatgyűjtésnek jelentős hagyományai vannak, a napi szintű földrajzi adatfeldolgozás, és ennek integrációja, valamint az állami, tartományi és helyi igazgatás leegyszerűsítését biztosító e-kormányzat szolgálatába állítása még igen távol áll attól, hogy teljes körűnek nevezhessük. Tanulmány letöltése

A vallásföldrajz – jóllehet, komoly nemzetközi múlttal és jelennel rendelkezik – Magyarországon új diszciplínának tekinthető. „Meghonosításához” – több vonatkozásban is – alapozó munkálatokra van szükség. Legelőször is magának a tudományterületnek a körüljárására. Mértékadó meghatározás szerint „a vallásföldrajz a kölcsönös vallás/tér-kapcsolattal foglalkozik, azaz a vallások befolyásával a földrajzi környezetre és fordítva, a természeti, kulturális, szociális és technikai környezet befolyásával a vallási […]

Ezen tanulmány célja, hogy betekintést nyújtson egy olaszországi régió, Toscana idegenforgalmi helyzetébe. Munkámban rá szeretnék világítani e terület főbb adottságaira, sikereire és ezek okaira, hiszen egy olyan európai tartományról van szó, ahol a kulturális turizmus virágzik, így kitűnő minta lehet egy feljövőben lévő magyarországi idegenforgalmi régió számára is. Toscana természet földrajzilag három szóval jellemezhető: tenger, dombok, hegyek. Véleményem […]

In the South-Transdanubian ecotourism destinations, typically pointwise operating tourism suppliers with different efficacy are competing for the tourists. Harmonising the nature conservation and tourism is the basic question of the sustainability of the destination. While the number of visitors is increasing at the coastal areas and Lake Balaton in Hungary, attractions situated far from the mass tourism destinations are […]

Relying on some of the important results of modern researches which emanate from Schumter’s theory of innovation processes KOVÁCS GY. (2004) accentuates: ’The social and economic actors can influence the fate of innovation with their selective behavior: their attitude can be supportive, neutral or obstructive.’ ’The mechanisms for social selection are present during each phase of the innovation process […]

Magyarország nem tartozik Európa jelentős kiterjedésű országai közé, ezért területén a korszerű hulladék-elhelyezés egyre nagyobb nehézségekkel jár. A földrajztudomány az optimális telephelyválasztást (mind a veszélyes, mind a nem veszélyes hulladékok esetében, mind a lerakás, mind az egyéb ártalmatlanítási módok szempontjából) oly módon képes elősegíteni, hogy komplex szemlélettel ajánl olyan kutatási módszert, amely a környezet és a társadalom legkisebb veszélyeztetése mellett […]

Magyarország és Vietnam földrajzi értelemben távol fekszik egymástól, azonban a társadalmi és kulturális különbségek ellenére mindkét fél nagyra értékeli azt a szoros együttműködést, amely a kétpólusú világrendszer és a KGST évtizedeire nyúlik vissza. A hagyományos baráti szálakon túlmenően az 1990-es években válaszolva a nemzetközi környezet változásaira, valamint a két országban lezajlott folyamatokra, kétoldalú politikai, gazdasági és egyéb kapcsolataink a […]

In our days, the different forms of health tourism play an increasing role in today’s tourism industry and in the economic performance of numerous countries (AUBERT-BERKI 2007). During the last decade in which health tourism significantly developed, the most dynamic development is experienced in the area of wellness tourism both in domestic and international relations. Such general trends as […]