2007/IV.

2007 nyarán Tanszékünk (ELTE FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék) turisztikai felmérést készített Ráckevén. Vizsgáltuk a város turisztikai adottságait, a város turisztikai keresletét és kínálatát, a települési önkormányzat és a turizmusban érdekelt vállalkozások fejlesztési elképzeléseit. A kutatás részeként felmértük a Ráckevei (Soroksári) Dunaág (későbbiekben lásd RSD) menti sétányon heti két alkalommal rendezett piac turisztikai jelentőségét. Kérdőíves […]

A ma alig 1800 lakosú Zsadány a Dél-alföldi régióban, Békés megye északi részén, a Gyulát Debrecennel összekötő országút és a román határ mentén fekszik. A község a Békés és Hajdú-Bihar megye területére kiterjedő, 700 km2-es Kis-Sárrét kistájon található, Komádi közelében, több kisebb település gyűrűjében. Korábban a szeghalmi, jelenleg a sarkadi kistérség része. Tanulmány letöltése

Jelen tanulmány célja az, hogy megismertesse az innováció térbeli folyamatainak mérésére használt európai mérőszámok fogalmát, és ez alapján értékelje az egyes országok szerepét az innováció térbeli eloszlásában. Nemcsak a téma időszerű, de a 2003-ban megjelent adatok alapján első alkalommal ad áttekintést a tágabb értelemben vett európai térségre. Tanulmány letöltése

Ez a tanulmány a tanulási célú mozgás fogalmával, statisztikai adatgyűjtésével, valamint a jellemző folyamatokra történő utalással foglalkozik. Törekedtem áttekintést adni az új tagállamokba és az onnan kiinduló Erasmus hallgatói mobilitásról. Ennek részeként vált Magyarország, a tanulási célú tartózkodásban is befogadó országgá. Az ideirányuló érdeklődés földrajzi megoszlását, tematikus áttekintését, és az empirikus felvételekből összegezhető véleményeket közöljük. […]

A borrégiók gondolatát a hazai szőlész-borász ágazat termelte ki. Az elaprózott termelői és feldolgozói kapacitások, valamint a kis területű borvidékek problémájának áthidalására jelenthet megoldást a borrégiók kialakítása. A jól megfogalmazott, és meghatározott keretek között működtetett borrégiók kellő marketing erőt adhatnak a kistermelők piacra jutásához, elősegíthetik a pinceszövetkezetek kialakítását, amelyek ez esetben a borvidékek területén is […]

The major deficiency of the Hungarian environmental protection appears in the field of waste management. As a consequence of several improvements, significant developments and initiatives have taken place in the waste management of the examined region, nevertheless, there is still work to do in their realization, as well as in the formation of further developmental conceptions. Waste management was […]