A folyóiratok kvalitásai mérésének eszközrendszere közül az Impact Factor a legismertebb. A tudományos közéletben csak kevésbé ismert, hogy egyéb lehetőségek is rendelkezésünkre állnak. A nemzetközi szintű folyóiratminősítésben döntő szerepet játszó lehetőségek közül írásunk keretében a Journal Citation Report (JCR-index), valamint az Eigenfactor, továbbá a Scimago Journal & County Rank (SJR-index) és Hirsch-index, az Index Copernicus, rendszerére alapozva végezzük el a […]

This paper analyses the Croatian-Hungarian boundary and state border features and gives an overview of development stages of boundary/border through the history, including Croatian accession to the European Union (EU) in 2013. The aim of this work is to define if antecedent changes have had positive impact on the Croatian-Hungarian border area. I will examine the historical geographical […]

A környezet szennyezése, a biodiverzitás csökkenése, a klímaváltozás és a társadalom együttélésének anomáliái napjainkban egyre sürgetőbb kérdéseket vetnek fel, de a tényleges megoldás lehetőségeket még keressük. Rendkívül sokrétű és komoly támogatást élvező csomag a fenntartható fejlődés elmélete, mely áthat minden egyéb gazdasági, társadalmi és környezeti rendszert. Nem kiforrott modellekről, szabályokról, hanem kísérletekről, kezdeményezésekről, elképzelésekről beszélünk, […]

Napjaink modern világgazdasági válsága és annak következményei csak megerősítették a tényt, miszerint korunk egyik legsúlyosabb társadalmi-gazdasági feszültségforrása az egyre drasztikusabb méreteket öltő és számos területen egyre növekvő arányú munkanélküliség. Az állások elvesztése, a munkalehetőségek számának csökkenése éppen azokban a térségekben hat a legerőteljesebben, ahol egyébként is magas a szegénységben élők, a társadalom perifériájára szorult emberek aránya. Jelen tanulmány célja Magyarország […]

A tanulmány célja a turizmus és a felsőfokú turisztikai képzések elemzése a Duna régióban. Ehhez kutatásunk során áttekintettük a Duna régió turisztikai vonzerőit, megvizsgáltuk a turizmusfejlesztés lehetőségeit, melyekkel kontextusba hoztuk a felsőfokú képzésrepertoárt. Elsősorban a Duna menti megyékre orientálódtunk Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária területein. Célunk, hogy a Duna régió stratégiai pilléreihez hiánypótló munkát nyújtsunk annak tekintetében, hogy […]

A turizmus zöldülése, fenntarthatóságának megvalósítása lassan évtizedek óta központi szerepet játszik a szakmai kutatások, az oktatás, a különböző turisztikai szervezetek és egyre inkább a turisták körein belül is. A fenntartható turizmusfejlesztés, a felelős magatartásmód értelmezése, definiálása, a klasszikus turizmuselméletbe ültetése valamint az etikus viselkedésmód érvényesítése számos probléma forrása mind a tudományos megközelítés, mind a kivitelezés szempontjából. A zöldülési hullám intenzitása […]

Az elmúlt időszakban, tekintve, hogy 2010-ben egy magyarországi város, Pécs viselte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet, egyre több írás látott napvilágot hazai szakfolyóiratokban is, górcső alá véve a fent nevezett uniós projektet, annak történelmét, nemzeti sajátosságait, társadalmasítását, tényleges népszerűségét. A nagyközönség a pécsi projektet könyv formájában is megismerhette. Jelen tanulmány témáját tekintve ebbe a […]

A Balaton hazánk vezető vízparti desztinációja és egyben jelentős kiemelt turizmusfejlesztések színtere a magyar turizmusban. Az elmúlt évtizedekben a tóhoz kapcsoltható vízparti üdülés – mint a fő turisztikai termék – mellett folyamatos fejlődésen mentek át a kiegészítő termékek is. Ezek közül az aktív turizmushoz kapcsolódó egységek nem csak látványosan magasabb minőségi szintre emelkedtek, de az […]

While one can experience the growth of mobility in the 21st century, the increasing spatial distances between the workplaces and residences make it a key question whether the theoretical broadening of transportation opportunities can treat the employment problems of disadvantageous regions. The experiences show the broadening mass of unemployed people because of the less number […]

A történészeket és a várkutató régészeket régóta foglalkoztatja Zsembéc várának problematikája. A rendelkezésünkre álló források meglehetősen szegényesek, a castellum története és építésének helye kérdésében csupán a középkori oklevelek elszórt adataira támaszkodhatunk. Ezek alapján nem meglepő, hogy a vár sokáig a nem lokalizálható erődítmények közé tartozott. A Zichy oklevéltár bő egy évszázada megkezdett feldolgozása során kerültek […]